Przedszkole Nr 1 im. Czesława Janczarskiego
ul. Klonowa 4
07-100 Węgrów
Tel./Fax 25 792 33 14
E-mail przedszkole.nr1@serwus.pl

Rekrutacja i nabory

Dyrektor Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego  w Węgrowie informuje, iż w terminie od 01.03.2018 r. do 31.03. 2018 r prowadzona jest rekrutacja do miejskich przedszkoli w Węgrowie na rok szkolny 2018/2019. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, załącznik oraz odpowiednie oświadczenia należy  pobrać w pokoju administracyjnym lub poniżej i złożyć w nieprzekraczalnym  terminie w przedszkolu. Rekrutacja jest dla dzieci, które nie są naszymi przedszkolakami i zamieszkują na terenie miasta.

Wniosek.docx

załącznik do wniosku.docx

oświadczenie o zatrudnieniu.docx

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.docx

oświadczenie o wielodzietności.docx

oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.docx

oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.docx

oświadczenie dla osoby uczącej się.docx